U cijenu karte je ukljucena VECERA i flasa DOBROG VINA!!!
KARTE SE MOGU KUPITI U:
HAMILTON EURO MARKET 408-828-9526
SARATOGA COMMUNITY CENTER
MULTI PURPOSE ROOM
13777 FRUITVALE AVENUE
SARATOGA, CA 95070
POCETAK OD 12/31/2010 - 6:00 PM